main image

روش اصولی شارژ کارتریج

شارژ کارتریج شاید به نظر یکی از ساده ترین کارها باشد ولی در صورتی که این کار به درستی انجام نشود از کیفیت پرینت به مقدار قابل توجهی می کاهد. آموزش های بیان شده از معروفترین مراکز شارژ کارتریج و توزیع تونر های سامسونگ گردآوری شده است، گرچه این آموزشها به زبان انگلیسی است ولی با توجه به تصاویر می تواند راهنمای مفیدی باشند. فیلم های آموزشی مناسبی هم در این مورد جمع آوری شده است که پس از تکمیل این بخش روی سایت قرار می گیرد.
جهت مشاهده روش شارژ کارتریج های زیر روی نام کارتریج کلیک کنید.

شارژ کارتریج مدل MLT-D101 که در پرینترهای ML-2160 ، ML-2164 ، ML-2165 ، ML-2165W ، ML-2167 ، ML-2168 ، ML-2168W ، SCX-3400 ، SCX-3400F ، SCX-3405 ، SCX-3405F ، SCX-3405W ، SCX-3405FW ،SCX-3405HW ، SCX-3407 و مدل های مشابه استفاده می شود.
شارژ کارتریج مدل MLT-D103 که در پرینترهای ML-2950 ، ML-2950ND ، ML-2950NDR ، ML-2955 ، ML-2955ND ، ML-2955DW ، SCX-4727 ، SCX- 4727FD ، SCX-4728 ، SCX-4728FD ، SCX-4729 ، SCX-4729FD ، SCX-4729FW و مدل های مشابه استفاده می شود.
شارژ کارتریج مدل MLT-D104 که در پرینترهای ML- 1660 ، ML-1665 ، ML-1667 ، ML-1670 ، ML-1671 ، ML-1675 ، ML-1676 ، ML-1677، ML-1860 ، ML-1861 ، ML-1865 ، ML-1865W ، ML-1866 ، ML-1867 ، SCX-3200 ، SCX-3205 ، SCX-3205W ، SCX-3207 ، SCX-3217 و مدل های مشابه استفاده می شود.
شارژ کارتریج مدل MLT-D105 که در پرینترهای ML-1910 ، ML- 1915 ، ML-2525 ، ML-2540 ، ML-2580N ، SCX-4600 ، SCX-4623 ، SCX-4623F ، SCX-4623FN ، SCX- 4623FH ، SF-650 ، SF-650P و مدل های مشابه استفاده می شود.
شارژ کارتریج مدل MLT-D106 که در پرینترهای ML-2245 و مدل های مشابه استفاده می شود.
شارژ کارتریج مدل MLT-D108 که در پرینترهای ML-1640 ، ML-1641 ، ML-1645 ، ML-2240 ، ML-2241 و مدل های مشابه استفاده می شود.
شارژ کارتریج مدل MLT-D109 که در پرینترهای .SCX-4300 و مدل های مشابه استفاده می شود.
شارژ کارتریج مدل MLT-D205 که در پرینترهای ML-3310 ، ML-3310D ، ML-3310ND ، ML-3710 ، ML-3710D ، ML-3710ND ، SCX-4833 ، SCX-4833FD ، SCX-4833FR ، SCX-5637 ، SCX-5637FR و مدل های مشابه استفاده می شود.
شارژ کارتریج مدل MLT-D209 که در پرینترهای ML-2855ND ، SCX-4824 ، SCX-4824FN ، SCX-4825 ، SCX-4825FN ، SCX-4828 ، SCX-4828FN و مدل های مشابه استفاده می شود.
شارژ کارتریج مدل CLT-K409 که در پرینترهای CLP-310 ، CLP-315 ، CLX-3170 ، CLX-3175 و مدل های مشابه استفاده می شود.
شارژ کارتریج مدل CLT-K407 که در پرینترهای CLP-320 ، CLP-325 ، CLX-3180 ، CLX-3185 و مدل های مشابه استفاده می شود.
شارژ کارتریج مدل CLT-K406 که در پرینترهای CLP-360 ، CLP-365 ، CLX-3300 ، CLX-3305 و مدل های مشابه استفاده می شود.