main image

نحوه ریپورت گیری در پرینترهای چهار کاره سری SCX-3405F و SCX-3405FH

جهت خرید نرم افزار ریست پرینتر نیاز است که شماره سریال پرینتر ، ورژن فعلی پرینتر و شماره سریال کرام آن را بیابید. جهت یافتن این مشخصات باید از پرینتر ریپورت بگیرید .
جهت ریپورت گیری از مدلهای چهار کاره سری SCX-3405F مانند:

SCX-3405F / SCX-3405FH / SCX-3405FW / SCX-3405HW

و مدل های مشابه :

کلیدهای زیر را بدون مکث پشت سرهم روی پنل پرینتر فشار دهید ( از چپ به راست) :
[MENU] _ [#] _ [1] _ [ 9] _ [3] _ [4] _ [MENU]

ریست SCX-3405FH
وارد "TECH MENU" شده و گزینه "REPORT" را یافته و یکبار "CONFIGURATION" را انتخاب نموده و یک بار هم "SUPPLIES INFO" را انتخاب نموده و OK کنید تا ریپورت دستگاه پرینت شود.
در ریپورت Configuration می توانید شماره سریال 15 کارکتری پرینتر (Machine Serial Number) و ورژن پرینتر ( Firmware Version) را بیابید.
ریست SCX-3405FH

و در ریپورت Supplies Information می توانید شماره سریال کرام (Crum) پرینتر (Serial No) را مشاهده کنید .
ریست SCX-3405FH

روش دیگر برای ریپورت گیری از این دستگاهها استفاده از برنامه Easy Printer Manager می باشد