PrinterReset

نرم افزار ریست پرینترهای سامسونگ و زیراکس

main image

نحوه ریپورت گیری در پرینترهای سری SCX-4600

جهت خرید نرم افزار ریست پرینتر نیاز است که شماره سریال پرینتر ، ورژن فعلی پرینتر و شماره سریال کرام آن را بیابید. جهت یافتن این مشخصات باید از پرینتر ریپورت بگیرید .
جهت ریپورت گیری از مدلهای سری SCX-4600 مانند:

SCX-4600 / SCX-4622

و مدل های مشابه :

کلیدهای زیر را بدون مکث پشت سرهم روی پنل پرینتر فشار دهید ( از چپ به راست) :
[MENU] _ [Id Copy] _ [Left] _ [Right] _ [Menu] _ [Back]

ریست SCX-4600
وارد TECH MENU شده گزینه REPORT را یافته و CONFIGURATION را انتخاب نموده و OK کنید تا ریپورت دستگاه پرینت شود. در این ریپورت می توانید ورژن پرینتر (Firmware Version) و شماره سریال کرام (Crum) پرینتر (Serial) را مشاهده کنید .
ریست SCX-4623
در ریپورت این پرینتر ، معمولا شماره سریال دستگاه آورده نشده است. در صورتی که در ریپورت شماره سریال دستگاه وجود ندارد از طریق منوی دستگاه می توانید شماره سریال را بیابید. برای این کار روی پنل پرینتر مسیر زیر را بیابید:
Menu → System Setup → Maintenance → Serial Number

که در این مسیر ، روی نمایشگر پرینتر شماره سریال دستگاه نشان داده می شود.
ریست SCX-4623FH