main image

رفع خطای Toner cartridge is not installed

خطای

Toner cartridge is not installed , Install the cartridge

به معنی نصب نبودن کارنریج می باشد . و زمانی ظاهر می شود که کارتریج در پرینتر قرار نداشته باشد و یا شناسایی نشود. در نتیجه چراغ های پرینتر قرمز شده و پرینتر بصورت کامل راه اندازی نمی شود.

Toner cartridge is not installed

مهمترین مواردی که می توانند باعث بروز این خطا شوند به شرح ذیل می باشد:

1-عوامل سخت افزاری :


عوامل سخت افزاری مانند :
  • درست جا نیافتادن کارتریج در پرینتر
  • کثیف بودن چیپ کارتریج
  • نبودن چیپ روی کارتریج
  • سوختن چیپ کارتریج
  • عدم اتصال درست چیپ کارتریج با پرینتر
  • شکستگی یا دررفتگی فنرهای چیپ خوان پرینتر

Toner cartridge is not installed
و موارد مشابه دیگر باعث می شوند که پرینتر نتواند چیپ کارتریج را شناسایی نموده و خطای نصب نبودن کارتریج را بدهد. بنابراین هنگام بروز این خطا ابتدا از لحاظ سخت افزاری مواردی که گفته شد را بررسی نمایید.

2-ریست پرینتر :


هنگام ریست پرینتر ، 2 عامل می تواند سبب بروز این خطا شود:
اگر برنامه ریست نادرست و یا بر اساس مشخصات نادرست اجرا شود، بعد از ریست پرینتر قادر به شناسایی کارتریج نخواهد بود و خطای Toner cartridge is not installed داده میشود. برای رفع خطا در این حالت با توجه به برنامه ای که اجرا شده ، یا باید با اجرای برنامه اصلی پرینتر را به حالت قبل ریست برگرداند و یا بورد فرمتر پرینتر تعمیر یا تعویض گردد.
همچنین اگر بعد از ریست ، چیپ کارتریج عوض شده و یا کارتریج چیپ دار دیگری در پرینتر قرار داده شود این خطا بوجود می آید. توجه کنید که برای جلوگیری از این مشکل بعد از ریست حتی برای یک لحظه هم نباید چیپ یا کارتریج چیپ دار دیگری در پرینتر استفاده شود.
برای رفع خطا در این حالت باید چیپ اولیه را که هنگام ریست روی کارتریج بوده در کارتریج قرار داد. اگر با این کار خطا رفع نشد با توجه به برنامه ای که اجرا شده ، یا باید با اجرای برنامه اصلی پرینتر را به حالت قبل ریست برگرداند و یا بورد فرمتر پرینتر تعمیر یا تعویض گردد.

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر برای رفع ارور Toner cartridge is not installed با ما تماس بگیرید.