main image

تعمیر بورد فرمتر پرینترهای از کارافتاده

در صورتی که پرینتر شما به خاطر اجرای نرم افزار اشتباه یا خرابی بورد فرمتر پرینتر از کار افتاده است می توانید با هماهنگی قبلی و توضیح در مورد علل ایجاد مشکل ، بورد فرمتر پرینتر را برای ما ارسال نموده تا نسبت به بازیابی بورد آن اقدام شود.
این خدمات فقط شامل تعمیر و راه اندازی پرینتر بوده و رفع دیگر اشکالات پرینتر نمی شود.
نمونه ای از این ایرادات را در مطالب زیر می توانید مشاهده کنید:رفع خطای Firmware Upgrade Wait Image در SCX-4655

در پرینترهای سامسونگ مانند SCX-4655F , SCX-4655HN , SCX-4655FN , SCX-4655N و مدل های مشابه، هنگام روشن شدن پرینتر پیغام خطای

Firmware Upgrade Wait Image

در نمایشگر پرینتر نمایشگر پرینتر نشان داده شده و پرینتر آماده به کار نمی گردد .در این حالت حتی پرینتر توسط کامپیوتر هم شناسایی نمی شود.
Firmware Upgrade Wait Image scx-4655 Formater
هزینه تعمیر بورد برای رفع خطای Firmware Upgrade ، همراه با ریست پرینتر در مجموع 250 هزار تومان می باشد .رفع خطای Wait Image در پرینترهای سامسونگ

در پرینتر های سامسونگ مانند M2070 , M2070F , M2070FH , ML-3750ND , SCX-4623FH , SCX-3405F , SCX-3405FH و مدل های دیگر ، هنگام روشن شدن پرینتر پیغام خطای

Wait Image

در نمایشگر پرینتر نمایشگر پرینتر نشان داده شده و پرینتر آماده به کار نمی گردد .در این حالت حتی پرینتر توسط کامپیوتر هم شناسایی نمی شود.
Wait Image Samsung Formater
در این حالت سعی می شود که بصورت نرم افزاری مشکل رفع شود . ولی در صورتی که بصورت نرم افزاری قابل رفع نبود ، بورد فرمتر پرینتر نیاز به تعمیر خواهد داشت. هزینه تعمیر بورد فرمتر همراه با ریست پرینتر ، با توجه مدل پرینتر بین 200 هزار 300 هزار تومان می باشد.رفع خطای Install Toner Cartridge در پرینترهای سامسونگ

اگر برنامه ریست نادرست و یا بر اساس مشخصات نادرست اجرا شود، بعد از ریست پرینتر قادر به شناسایی کارتریج نخواهد بود و خطای

Install Toner Cartridge

داده میشود.
Install Toner Cartridge M2070 Formater
همچنین اگر بعد از ریست ، چیپ کارتریج عوض شده و یا کارتریج چیپ دار دیگری در پرینتر قرار داده شود این خطا بوجود می آید. برای رفع خطا در این حالت با توجه به برنامه ای که اجرا شده ، یا باید با اجرای برنامه اصلی پرینتر را به حالت قبل ریست برگرداند ویا اگر این کار بصورت نرم افزاری قابل اجرا نباشد، بورد فرمتر پرینتر نیاز به تعمیر خواهد داشت. هزینه تعمیر بورد فرمتر همراه با ریست پرینتر ، با توجه مدل پرینتر بین 100 هزار 300 هزار تومان می باشد.روشن نشدن پرینتر یا نمایش مربع و مستطیل در نمایشگر پرینتر سامسونگ

در این حالت پرینتر روشن نشده و در نمایشگر آن نقطه هایی بصورت مربع و مستطیل نمایش داده می شود.
Deadea Samsung SCX-4521F Deadea Samsung Printer
هزینه تعمیر بورد فرمتر همراه با ریست پرینتر ، با توجه مدل پرینتر بین 200 هزار 400 هزار تومان می باشد.